팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.

Tìm nhà thật khó phải không?
ROOMING KOREA sẽ đồng hành cùng bạn!

SERVICE

VIEW

Rooming

Dịch vụ tư vấn toàn cầu

Thoải mái sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ để có thể nhận tư vấn từ nhân viên đang sinh sống tại Hàn Quốc

Dịch vụ - Tất cả trong một

Đồng hành với các bạn từ bước tư vấn đến kí hợp đồng, Sự hài lòng của khách hàng là hạnh phúc của chúng tôi

Hỗ trợ từ A-Z

Chúng tôi đồng hành cùng bạn cho đến khi kết thúc hợp đồng. Hỗ trợ giao tiếp với bất động sản và chủ nhà không quen thuộc tại nơi địa phương bạn sống

KOREA

Dịch vụ - Tất cả trong một

Đồng hành với các bạn từ bước tư vấn đến kí hợp đồng, Sự hài lòng của khách hàng là hạnh phúc của chúng tôi

GUIDE

VIEW

Hãy tìm hiểu trước môi trường, không gian xung quanh khu vực bạn muốn sống

  • Oneroom

  • Kosiwon

  • Nhà dạng văn phòng

  • Nhà hai phòng trở lên

Contact Us

Hãy liên hệ ROOMING KOREA một cách dễ dàng tiện ích!

@rooming.Korea